Impressies Biodanzadag in de Natuur

zomerse zon vlinder bloemen_150pixVertragen. Hier en Nu. Waarnemer. Meditatie. Biodanzadag in de Natuur

Met zo weinig bewegingen zoveel ervaren. De kern van alle dingen is stil en eindeloos uit ‘Adagio’ van Felix Timmermans. Biodanzadag in de Natuur

Deze manier van dansen was zeer goed om bij mezelf te komen (vooral) door de stilte. Goed om af te en toe alleen te dansen (gronding)! Fantastisch om planten zo te leren kennen en observeren. In contact dansen lukt soms goed, soms minder… . Biodanzadag in de Natuur

 Hart-Natuur verbinding: Sterk door het niet praten en geen muziek te hebben. Natuur is de weg naar binnen, is echt voelen. Is voor mij een totaal andere manier van in beweging te zijn met mezelf. Bomen planten:Warmte zo power voll. Kracht. Fijn om mijn gevoel te volgen in bewegen. Met de natuur dansen is echt anders, is echt naar binnen. Is geen afleiding of meegenomen worden door leuke muziek. Is meer en meer volgen van interne stroming. Biodanzadag in de Natuur

Heel bijzondere ervaring dansen zonder ‘gemaakte’ muziek. De muziek der natuur gaf me extra contact met mezelf; blij dat ik er bij was, dit beleven mocht. Jammer dat iemand zich steeds afzonderde van de groep wat ik soms als storend ervaarde. Maar ik liet het niet bij me binnendringen en ben dan ook eens fier (of hoe zal ik ’t benoemen) op mezelf. Biodanzadag  in de Natuur

Biodanza te genieten zou ik “m’n” ratio veel meer moeten kunnen uitschakelen; het lukte deze keer nog niet! Biodanzadag in de Natuur

Openheid? . Hoofd leeg. Ontdek mijn bezigheid en bezorgdheid die groter is dan bewust. Biodanzadag in de Natuur

De oefening luisteren naar elkaars hart was heerlijk te voelen, te horen. Biodanzadag in de Natuur

De oefening met het fruit geven aan de ander… bracht m’n speelsheid, m’n levenslust bij me terug naar boven. Biodanzadag in de Natuur

Het klank geven vanuit de buik voelde grondend aan. Biodanzadag in de Natuur

Met mijn plek innemen, te doen wat m’n lijf nodig heeft, heb ik het soms nog moeilijk. Achteraf kreeg ik de boost om wel m’n plek in te nemen… en te doen wat m’n lijf nodig had! Even voluit ademen, loslaten. Biodanzadag in de Natuur

Ja, heb genoten, heb weer “mijn grond”, mijn rust terug gevonden. Voel weer verbondenheid. Dank je. Biodanzadag in de Natuur

Comments are closed.